Πέμπτη, 31 Μαΐου 2018

Ο Πανοσιολ. Αρχιμ. Μύρων Κτιστάκης, Ιεροκήρυκας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, εξελέγη νέος Μητροπολίτης Νέας Ζηλανδίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ
            Συνῆλθεν, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος εἰς τήν τακτικήν συνεδρίαν αὐτῆς σήμερον, Τετάρτην, 30ήν Μαΐου 2018, πρός ἐξέτασιν τῶν ἐν τῇ ἡμερησίᾳ διατάξει ἀναγεγραμμένων θεμάτων.
Κατά τήν συνεδρίαν αὐτῆς,  ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος ἀποδεχθεῖσα τήν οἰκειοθελῆ παραίτησιν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Νέας Ζηλανδίας κ. Ἀμφιλοχίου ἀπό τῆς διαποιμάνσεως τῆς Ἐπαρχίας αὐτοῦ, προτάσει τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἐξελέξατο αὐτόν παμψηφεί Μητροπολίτην Γάνου καί Χώρας, εἰς δέ τήν οὑτωσί κενωθεῖσαν Μητρόπολιν Νέας Ζηλανδίας ἐξελέξατο, ὁμοίως παμψηφεί, τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Μύρωνα Κτιστάκην, κληρικόν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης.
 Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ
Ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Εἰρηναῖος, πληροφορηθείς τό χαρμόσυνον ἄγγελμα τῆς ἐκλογῆς εἰς Μητροπολίτην Νέας Ζηλανδίας τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Μύρωνος Κτιστάκη, ἄχρι τοῦδε Ἱεροκήρυκος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης, ἐκφράζει τήν βαθυτάτην χαράν αὐτοῦ καί ὑποβάλλει τῇ Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότητι τῷ Οἰκουμενικῷ Πατριάρχῃ κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙῼ καί τῇ Ἁγίᾳ καί Ἱερᾷ Συνόδῳ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου εὐγνώμονας εὐχαριστίας διά τήν ἐπαξίαν πρόκρισιν καί προβολήν τοῦ ἐπιλέκτου τούτου κληρικοῦ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης, εἰς τόν Ἀρχιερατικόν Θρόνον τῆς Ἱεραποστολικῆς Μητροπόλεως Νέας Ζηλανδίας, Ἐπαρχίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.
Ἡ Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Κρήτης, τήν ὁποίαν ὁ Θεοφ. Ἐψηφισμένος κ. Μύρων ἐπί εἰκοσαετίαν ὅλην διηκόνησε ἀπό διαφόρων θέσεων, εὔχεται αὐτῷ, πᾶσαν παρά Θεοῦ ἐνίσχυσιν εἰς τήν νέαν ὑψηλήν διακονίαν τήν ὁποίαν ἀναλαμβάνει, μετά τῆς βεβαιότητος ὅτι θά πράξῃ πᾶν δυνατόν, εἰς διακονίαν τοῦ ἐμπεπιστευμένου αὐτῷ ποιμνίου καί εἰς μαρτυρίαν τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν πίστεως.
Ἡ πολυεπίπεδος μόρφωσις τοῦ Θεοφιλεστάτου (σπουδές εἰς τήν Γεωπονίαν, τήν Θεολογίαν καί τήν Ἰατρικήν), τά χαρίσματα τά ὁποῖα τόν διακρίνουν, ὡς ἡ ἐργατικότης, ἡ ταπείνωσις, τό ἐκκλησιαστικόν ἦθος καί ἡ ἀφοσίωσις εἰς τήν Ἐκκλησίαν, θά ἀποδώσουν «γλυκεῖς καρπούς» εἰς τόν Ἀμπελῶνα τῆς ἐν Νέᾳ Ζηλανδίᾳ Παροικούσης Ἐκκλησίας.
Ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Εἰρηναῖος καί ἅπας ὁ Ἱερός Κλῆρος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης, εὔχονται καί ἀναφωνοῦν διά τόν Ἐψηφισμένον Μητροπολίτην Νέας Ζηλανδίας κ. Μύρωνα, τό «ΑΞΙΟΣ»!
Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης


Βιογραφικό Σημείωμα
Θεοφιλεστάτου Εψηφισμένου Μητροπολίτου Νέας Ζηλανδίας
κ. Μύρωνος (Κτιστάκη)
Ο Θεοφιλέστατος Εψηφισμένος Μητροπολίτης Νέας Ζηλανδίας κ. Μύρων (Κτιστάκης), γεννήθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 1969. Μετά την ολοκλήρωση των εγκύκλιων σπουδών του στο Ηράκλειο,  έλαβε το πτυχίο από το Γεωργικό Πανεπιστήμιο Αθηνών το 1993 και πραγματοποίησε Μεταπτυχιακές σπουδές στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων. Το 1996 εκάρη μοναχός στην Ιερά Μονή Αγκαράθου. Διάκονος χειροτονήθηκε το 1997. Το 2001 χειροτονήθηκε πρεσβύτερος, χειροθετήθηκε Αρχιμανδρίτης και έλαβε το πτυχίο της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το  2012 έλαβε το πτυχίο του Τμήματος Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας. Είναι τελειόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης.


Υπηρέτησε ως Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Ζηλανδίας. Διετέλεσε Ηγουμενοσύμβουλος της Ιεράς Μονής Αγκαράθου και εκπρόσωπος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στη Συνοδική Επιτροπή επί του Θρησκευτικού Τουρισμού. Υπηρέτησε ως εφημέριος διαφόρων Ενοριών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και του Μετοχίου Ζωοδόχου Πηγής «Ελεούσης» της Ιεράς Μονής Αγκαράθου. Από το έτος 2015  κατείχε τη θέση του Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ομιλεί την Αγγλική γλώσσα. Μετέσχε σε διάφορα διεθνή και πανελλήνια συνέδρια και εκπροσώπησε την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης σε διάφορες περιστάσεις και εκδηλώσεις.
Ιερά Παράκληση για τους υποψηφίους των Πανελληνίων εξετάσεων στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελεούσας

 
Τη Δευτέρα 4 Ioυνίου, στις 9.00´ το βράδυ, στον Ιερό Ναό Παναγίας της Ελεούσας Ιεράπετρας θα τελεσθεί η Ακολουθία του Μικρού Αποδείπνου και της ειδικής Ιεράς Παρακλήσεως προς τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό για τους υποψηφίους των Πανελληνίων εξετάσεων, χοροστατούντος του Σεβ. Μητροπολίτου Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κυρίλλου.
Καλούνται οι υποψήφιοι των επικείμενων Πανελληνίων εξετάσεων για την εισαγωγή τους στις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης να προσέλθουν στην Ακολουθία, προκειμένου να λάβουν τον άνωθεν φωτισμό και την ευλογία της Παναγίας της Ελεούσας.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΙΕΡΑΠΥΤΝΗΣ ΚΑΙ ΣΗΤΕΙΑΣ


Πρόγραμμα πανηγύρεως Ιερού Ναού Αγίων Πάντων Ανατολής Iεράπετρας


Την Κυριακή 3 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Πάντων, πανηγυρίζει ο φερώνυμος Ιερός Ενοριακός Ναός της Ανατολής Ιεράπετρας.
Το εσπέρας του Σαββάτου 2 Ιουνίου και ώρα 7:00΄ μ.μ. θα τελεσθεί ο Μέγας πανηγυρικός Εσπερινός της εορτής.
Aνήμερα της εορτής, Κυριακή 3 Ιουνίου και ώρα 6:30΄ π.μ., θα τελεσθεί η Ακολουθία του Όρθρου και στη συνέχεια Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβ. Μητροπολίτου Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κυρίλλου.


Από την Ενορία Αγίων Πάντων Ανατολής Ιεράπετρας

Τρίτη, 29 Μαΐου 2018

Η πανήγυρη του σπηλαιώδους ναού του Αγίου Πνεύματος στους Αρμένους ΣητείαςΜε ιδιαίτερη κατανυξη εορτάσθηκε την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος 28 Μαϊου η εορτή του Αγίου Πνεύματος στον φερώνυμο πανηγυρίζοντα σπηλαιώδη Ιερό Ναό της Ενορίας Αρμένων στην είσοδο του επιβλητικού φαραγγιού των Περβολακίων.
Ανήμερα της εορτής ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος χοροστάτησε κατά την ακολουθία του Όρθρου και στη συνέχεια ιερούργησε και ευλόγησε τους προσφερόμενους άρτους, συμπαραστατούμενος από Εφημερίους των Ενοριών της περιοχής.


Στο σύντομο κήρυγμά του ανέλυσε το ρόλο του Αγίου Πνεύματος στη ζωή της Εκκλησίας και των πιστών και μίλησε για τους κατ᾽ εξοχήν πνευματοφόρους ανθρώπους, που είναι οι Άγιοι. Επίσης, σημείωσε ότι όλοι μας έχομε ανάγκη θείου φωτισμού για να μπορέσουμε να τηρήσομε τις εντολές του Κυρίου και να ζούμε από αυτή εδώ τη ζωή την ουράνια Βασιλεία του Θεού.


Παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες παρέστησαν αρκετοί πιστοί, ανάμεσά τους ο Δήμαρχος Σητείας κ. Θεόδωρος Πατεράκης, ο Αντιδήμαρχος Σητείας κ. Νίκος Λαντζανάκης, ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Αρμένων κ. Κωνσταντίνος Ζερβάκης κ.α.


Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας ο Σεβ. κ. Κύριλλος προέστη της Εξοδίου Ακολουθίας του μακαριστού Ευαγγέλου Πορταράκη, από τον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Αρμένων, επί σειρά ετών Ιεροψάλτου της Ενορίας.Πανηγυρικός Εσπερινός εορτής του Αγίου Πνεύματος στον ομώνυμο Ιερό Ναό στην ΙεράπετραΜε μεγάλη λαμπρότητα πανηγύρισε την Κυριακή της Πεντηκοστής το εσπέρας, εορτή του Αγίου Πνεύματος, ο φερώνυμος Ιερός Ναός και παρεκκλήσιο της Ενορίας του Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Γεωργίου, στην ομώνυμη περιοχή της Ιεράπετρας.
Στο πανηγυρικό Εσπερινό της εορτής χοροστάτησε ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος, ο οποίος ευλόγησε τους προσφερόμενους άρτους και κήρυξε επίκαιρα τον θείο λόγο.
Στη σύντομη ομιλία του αναφέρθηκε στην εορτή του Αγίου Πνεύματος και στο ρόλο που διαδραματίζει το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος στη ζωή της Εκκλησίας και των πιστών. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «είναι λανθασμένη η αντίληψη των πολλών ανθρώπων και προκαλεί σύγχυση ότι ο Θεός όλων των θρησκειών είναι ένας. Ο χριστιανισμός δεν είναι θρησκεία, είναι αποκάλυψη. Εμείς οι Ορθόδοξοι πιστεύομε στον μόνο Αληθινό Θεό, τον Τριαδικό Θεό, ο οποίος αποκαλύφθηκε στα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης και φανερώθηκε στην ιστορία του κόσμου εν σαρκί, έπαθε και αναστήθηκε για να χαρίσει σε όλους ζωή αιώνια και Ανάσταση. Ο ίδιος αυτός ζωντανός Τριαδικός Θεός αποκαλύπτεται με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος στον κόσμο μετά την Ανάληψη του Κυρίου. Είναι ο Παράκλητος, δηλαδή ο παρηγορητής των ανθρώπων, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, είναι ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, όπως ψάλλομε. Γιαυτό ας τον παρακαλέσομε να έλθει και να σκηνώσει μέσα μας και να μας καθαρίσει από κάθε κηλίδα της αμαρτίας και να σώσει τις ψυχές μας».


Στον Εσπερινό της πανηγύρεως έλαβαν μέρος οι Εφημέριοι του Μητροπολιτικού Ναού πρωτ. Μιχαήλ Τζώρτζης και Αθανάσιος Ταρλαντέζος, ο Εφημέριος του Προσκυνηματικού Ναού Μιχαήλ Αρχαγγέλου πρωτ. Σάββας Λιναρδάκης και ο Εφημέριος Ενορίας Μύρτου π. Ελευθέριος Δαργάκης, ενώ συμμετείχε πλήθος πιστών Ιεραπετριτών, μεταξύ των οποίων ήταν και οι Αντιδήμαρχοι Ιεράπετρας Αργύρης Πανταζής και Μαρία Ρουμελιωτάκη.Η εορτή της Πεντηκοστής στον πανηγυρίζοντα Ι. Ενοριακό Ναό Αγίας Τριάδος της ομωνύμου Τοπικής Κοινότητας του Δήμου Σητείας. Χειροθεσία Αναγνώστου
Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και ιεροπρέπεια εορτάσθηκε την Κυριακή 27 Μαϊου η εορτή της Πεντηκοστής στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίας Τριάδος της ομωνύμου Τοπικής Κοινότητας της Δημοτικής Ενότητας Λεύκης του Δήμου Σητείας.
Ανήμερα της εορτής ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος χοροστάτησε κατά την ακολουθία του Όρθρου και στη συνέχεια ιερούργησε και χοροστάτησε στον Εσπερινό της Γονυκλισίας, συμπαραστατούμενος από τον Εφημέριο της Ενορίας πρωτ. Ιωάννη Φραγκιαδάκη και τον Εφημέριο Γούδουρα Οικονόμο Νικόλαο Παθιάκη.
Πριν την Απόλυση της Θείας Λειτουργίας τελέσθηκε η ευλόγηση των άρτων και στη συνέχεια ο Σεβ. κ. Κύριλλος χειροθέτησε σε Αναγνώστη τον επί σειρά ετών διακονούντα στο Ιερό Αναλόγιο της Ενορίας κ. Εμμανουήλ Χαρκιολάκη του Νικολάου, πρώην Πρόεδρο της Κοινότητος Αγίας Τριάδος.Ο Σεβ. στο σύντομο κήρυγμά του αναφέρθηκε στη σημασία της εορτής της Πεντηκοστής ως γενεθλίου ημέρα της Εκκλησίας, σημειώνοντας ότι αποτελεί πραγματοποίηση της υπόσχεσης του Κυρίου προς τους Μαθητές του για την έλευση του Παρακλήτου, που φωτίζει, αναγεννά και καθοδηγεί όλα τα μέλη της Εκκλησίας. Σημείωσε δε ότι προβαίνει στην χειροθεσία σε Αναγνώστη της Ιεράς Μητροπόλεως του κ. Εμμανουήλ Χαρκιολάκη, ως ένδειξη αναγνώρισης και τιμής της πολυετούς προσφοράς του στην διακονία της Εκκλησίας και του λαού του Θεού, γεγονός που αποτελεί συνέχεια του υπερώου της Πεντηκοστής, αφού εκεί ως γνωστόν παρευρέθησαν και Κρήτες, που άκουσαν στη διάλεκτό τους το κήρυγμα των Αγίων Αποστόλων τη θαυμαστή αυτή ημέρα της καθόδου του Αγίου Πνεύματος. Τέλος, ευχήθηκε η  πυρίμορφος δρόσος του Αγίου Πνεύματος να σκεπάζει όλους τους ανθρώπους στην καθημερινή τους ζωή. Ο κ. Χαρκιολάκης μετά το πέρας της χειροθεσίας εμφανώς συγκινημένος ευχαρίστησε τον Σεβ. για την τιμή και δήλωσε ενώπιον πάντων ότι θα προσπαθήσει με την δύναμη και την ευλογία του Θεού να ανταποκριθεί στα υψηλά νέα καθήκοντά του με περισσότερο ζήλο και αυταπάρνηση.


Ακολούθησε ο Εσπερινός της Γονυκλισίας όπου αναγνώσθηκαν από τον Σεβ. οι εξαιρετικής θεολογικής σημασίας ευχές.
Ο Εφημέριος της Ενορίας πρωτ. Ιωάννης Φραγκιαδάκης μετά την Απόλυση ευχαρίστησε τον Σεβ. κ. Κύριλλο για την ευλογητική παρουσία του στην Ενορία που υπηρετεί για περισσότερα από τριάντα ένα χρόνια και δοξολόγησε τον εν Τριάδι Θεό, γιατί τον αξίωσε να λειτουργήσει για πρώτη φορά με Επίσκοπο στην πανήγυρη της Ενορίας.
Παρέστησαν πλήθος πιστών, μόνιμων κατοίκων και καταγομένων από την Ενορία, μεταξύ των οποίων, ο Πρόεδρος του Ενιαίου Αγροτικού Συλλόγου Σητείας κ. Γεώργιος Τσιφετάκης, ο Πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Σητείας κ. Εμμανουήλ Μαυροματάκης, ο Δικηγόρος και Πολιτευτής κ. Αντώνης Βγόντζας, ο Στρατηγός εν αποστρατείᾳ κ. Σταύρος Δερμιτζάκης κ.α.
Δευτέρα, 28 Μαΐου 2018

Λαμπρά τα Θυρανοίξια του πανηγυρίζοντος Ι. Ναού Αγίας Τριάδος Κάτω Χωριού Ιεράπετρας


Με εκκλησιαστική λαμπρότητα και παρουσία πλήθους ευσεβών χριστιανών της ευρύτερης περιοχής τελέσθηκαν το εσπέρας του Σαββάτου 26 Μαϊου τα Θυρανοίξια του εκ βάθρων ανακαινισμένου πανηγυρίζοντος Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίας Τριάδος Κάτω Χωρίου Ιεράπετρας.

Η Ακολουθία των Θυρανοιξίων τελέσθηκε στο προαύλιο του ναού από τον Σεβ. Μητροπολίτη Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλο, τον οποίο περιστοίχιζαν ο Εφημέριος της Ενορίας Κάτω Χωρίου και οι Αιδεσιμώτατοι Εφημέριοι των όμορων Ενοριών. Στη συνέχεια τελέστηκε ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, κατά τον οποίο χοροστάτησε ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος, ο οποίος, ευλόγησε τους προσφερόμενους άρτους και στη συνέχεια κήρυξε κατάλληλα τον θείο λόγο.


Στην ομιλία του ο Σεβασμιώτατος με απλό και μεστό λόγο αναφέρθηκε στις σημαντικές εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος και γενικότερα στη σημασία του ναού ως οίκου Θεού και κέντρου της ζωής και της λατρείας των χριστιανών.


Ειδικότερα, για τον συντηρηθέντα πανηγυρίζοντα ναό ο σεβ. Κ. Κύριλλος σημείωσε τα εξής: «Από σήμερα, μετά τη τέλεση των Ιερών Θυρανοιξίων, ο περικαλλής Ιερός Ναός της Αγίας Τριάδος θα είναι και πάλι η καταφυγή των ευσεβών Χριστιανών. Θα είναι τόπος πνευματικής αναψυχής των κοπιώντων και πεφορτισμένων, και λιμένας όπου θα βρίσκουν σωτηρία και γαλήνη από τις τρικυμίες της ζωής. Ο ναός κτίσθηκε τον 19ο αι. και αποτελεί εξαιρετικό δείγµα της ναοδοµίας εκλεκτικιστικού ρυθµού της τότε εποχής, µε κοµψές αναλογίες, επιµεληµένη κατασκευή και λιθανάγλυφα εξαιρετικής ποιότητας. Αποτελούσε τον ενοριακό ναό του Κάτω Χωριού, αντάξιο της αίγλης και της οικονοµικής ευµάρειας των κατοίκων του. Είναι µονόχωρος καµαροσκεπής ναός µέ µία σπάνια για τη ναοδοµία της Κρήτης ιδιοµορφία: έχει δύο πλάγιες κόγχες στον βόρειο και νότιο τοίχο που µαζί µέ εκείνη του ιερού Βήµατος καθιστούν τον ναό τρίκογχο. Επιπλέον οι αετωµατικές απολήξεις της στέγης διαµορφώνονται καµπύλες µέ ελικοειδείς απολήξεις, χαρακτηριστικές επιδράσεις της βενετσιάνικης αρχιτεκτονικής. Σε επιδράσεις από τη δυτική αισθητική οφείλονται και οι γύψινες διακοσµήσεις στο εσωτερικό, όπως επίσης και η διαµόρφωση της δυτικής εισόδου µέ νεοκλασικά στοιχεία.


Ο Ιταλός περιηγητής Giuseppe Gerola, που επισκέφθηκε την Κρήτη στις αρχές του 20ου αιώνα, περιγράφει ανάγλυφο Ευαγγελισµό από µάρµαρο πάνω από τη δυτική πύλη, που σώζεται και σήµερα. Εξαιρετικής τέχνης είναι και εντοιχισµένο ανάγλυφο από µάρµαρο πάνω από το περίτεχνο από πωρόλιθο αγιοθύριδο στην αψίδα του ιερού Βήµατος, όπως και τα µαρµάρινα θυρώµατα. Στον ναό βρέθηκαν µαρµάρινη πλάκα µε λατινική επιγραφή του 1602 που βρίσκεται στην πρόθεση και παλιά µικρή κολόνα αγιάσµατος. Προφανώς τα µαρµάρινα µέλη µεταφέρθηκαν από τον τότε ερειπωµένο ναό της Παναγίας της Εφτάτρουλης και τα υπολείµµατα της ονοµαστής έπαυλης του Λατίνου Επισκόπου Gaspar Viviani από τον γειτονικό χωριό της Επισκοπής. Το περίτεχνο ξυλόγλυπτο επίχρυσο τέµπλο µέ τις σπάνιες παραστάσεις, τα λυπηρά, ο Δεσποτικός Θρόνος και το προσκυνητάρι είναι σπουδαία έργα ξυλογλυπτών του 19ου αι., των φηµισµένων νιταδόρων της περιοχής του Οροπεδίου Λασιθίου, ενώ οι φορητές εικόνες του αγιογράφου Γ. Ν. Χρήστου και φέρουν χρονολογία 1907. Το έτος 2011 πραγµατοποιήθηκαν µε τις ενδεδειγµένες αναστηλωτικές τεχνικές, οι εργασίες στερέωσης και ενίσχυσης των θεµελίων, κατασκευής των εσωτερικών και εξωτερικών πατητών κονιαµάτων, στερέωσης της θολοδοµίας και κατασκευής δαπέδου από ντόπιο πωρόλιθο, χωρίς να δηµιουργηθούν βλάβες η αισθητικές αλλοιώσεις στο µνηµείο. Οι εργασίες συντηρήσεως και εκ βάθρων ανακαίνισης του ναού πραγματοποιήθηκαν με πρωτοβουλία του μακαριστού Μητροπολίτου Ιεραπύτνης και Σητείας κυρού Ευγενίου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της τότε αρμόδιας 13ης Εφορείας Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων και ολοκληρώθηκαν το έτος 2013. Σε αυτόν τον Ιερό Ναό, που εορτάζει την Κυριακή της Πεντηκοστής, τελείται κάθε χρόνο η τελετή και η Θεία Λειτουργία της Αναστάσεως. Αποτελεί σημείο αναφοράς όλων των Κατωχωριτών και είναι η κοινή περιουσία όλων, των μονίμων κατοίκων και όλων των ευλαβών προσκυνητών».


Τέλος, ο  Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κύριλλος συνεχάρη τον Εφημέριο της Ενορίας, Αιδεσιμώτατο Οικονόμο π. Παντελεήμονα Καββουσανό, για την ολοκλήρωση των εργασιών και τον εξοπλισμό του ναού, τον προκάτοχό του, Αιδεσιμώτατο Οικονόμο π. Γεώργιο Μανθαιάκη, και σύσσωμο το παρόν αλλά και το προηγούμενο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, που άοκνα εργάσθηκαν για τον μεγάλο αυτό έργο της συντήρησης, ανάδειξης και αποκατάστασης του ναού.


Επίσης ευχαρίστησε όλους όσοι συνετέλεσαν στην ολοκλήρωση των εργασιών, χωριανούς και φίλους, οι οποίοι εκ του περισσεύματος ή εκ του υστερήματος τους συνέβαλαν στη δαπάνη των εργασιών συντήρησης, ανακαίνισης και εξωραϊσμού του ναού, που παραδίδεται και πάλι στη δημόσια λατρεία.


O Εφημέριος της Ενορίας Οικονόμος π. Παντελεήμων Καββουσανός, εκ μέρους του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου ευχαρίστησε τον Σεβ. κ. Κύριλλο για την ευλογητική παρουσία του στην Ενορία και για την τέλεση των Θυρανοιξίων,  αλλά και όλους τους κατοίκους του χωριού, τους εγγύς και τους μακράν, οι οποίοι αγαπούν και ενδιαφέρονται για τα χριστιανικά μνημεία και της Ενορίας και ανταποκρίνονται σε κάθε κάλεσμα της Εκκλησίας με αγάπη, τονίζοντας ότι τα εργαστήρια των ψυχών στις Ενορίες είναι οι ναοί, όπως έλεγε ο άγιος Γέροντας Αμφιλόχιος της Πάτμου.


Τους υπέροχους του πανηγυρικού Εσπερινού της Πεντηκοστής απέδωσαν καλλικέλαδα οι ιεροψάλτες της περιοχής, με επικεφαλής τον εκ Κάτω Χωρίου καταγόμενο Καθηγητή Βυζαντινής Μουσικής και πρώην Διευθυντή της Δημοτικής Χορωδίας Ιεράπετρας κ. Γεώργιο Ψαρουδάκη και τον Καθηγητή της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως «Άγιος Ανδρέας Κρήτης»  κ. Ευάγγελο Φραγκούλη.
Στην Ακολουθία των Θυρανοιξίων και στον Αρχιερατικό Εσπερινό που ακολούθησε παρέστησαν πλήθος πιστών της περιοχής, μεταξύ των οποίων ήταν ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Εμμανουήλ Φραγκούλης και ο πρώην Αστυνομικός Διευθυντής Λασιθίου κ. Εμμανουήλ Πετάσης.Δευτέρα, 21 Μαΐου 2018

Λαμπρή η πανήγυρη του Προσκυνήματος Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης πόλεως ΣητείαςΜε κάθε λαμπρότητα και επισημότητα, καθώς και μεγάλη συμμετοχή των ευσεβών χριστιανών της πόλεως, πανηγύρισε τη Δευτέρα 21 Μαΐου, εορτή των Αγίων Θεοστέπτων Βασιλέων και Ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, ο ομώνυμος Προσκυνηματικός Ναός της Σητείας.
Ανήμερα της πανηγύρεως τελέσθηκε η ακολουθία του Όρθρου χοροστατούντος του Σεβ. Μητροπολίτου Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κυρίλλου, ο οποίος ακολούθως ευλόγησε τους προσφερόμενους άρτους και ιερούργησε, παριστοιχούμενος από Εφημερίους της πόλεως, και κήρυξε επίκαιρα τον θείο λόγο.


Στην ομιλία του προς το πολυάριθμο εκκλησίασμα ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κύριλλος αναφέρθηκε στις επικρατούσες ιστορικές συνθήκες κατά το τέλος του 3ου μ.Χ. αιώνος και στην προσωπικότητα του Αγίου Κωνσταντίνου, σημειώνοντας ότι η ιστορία του απέδωσε τον τίτλο «Μέγας» και η Εκκλησία τον κατέταξε στον χορό των αγίων μαζί με τη χριστιανή μητέρα του αγία Ελένη και μάλιστα με τον τίτλο των «Ισαποστόλων».
Όπως υπογράμμισε ο Σεβ. κ. Κύριλλος, ο Μέγας Κωνσταντίνος, που έζησε και έδρασε στο μεθόριο μεταξύ μεταξύ ειδωλολατρικού και χριστιανικού  κόσμου, χρησιμοποίησε το σημείο του Σταυρού, που είδε στον ουρανό με την επιγραφή «Έν τούτω Νίκα», ως λάβαρο για να επικρατήσει στη Ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Γι᾿ αυτό δεν είναι τυχαίο που στην Ορθόδοξη εικονογραφία απεικονίζεται μαζί με την Αγία Ελένη που οργάνωσε και πέτυχε την εύρεση του Τιμίου Σταυρού στα Ιεροσόλυμα, έχοντας στο κέντρο τον Σταυρό του Κυρίου. Ακόμα, αναφέρθηκε στα μεγάλα επιτεύγματά του, όπως  ήταν το Διάταγμα των Μεδιολάνων για την ανεξιθρησκεία, το οποίο συνέβαλε καθοριστικά για την κατάπαυση των τριακοσίων χρόνων διωγμών κατά των χριστιανών και την εδραίωση της Εκκλησίας.


Αναφέρθηκε επίσης στη δημιουργία και τα λαπμπρά εγκαίνια της «Νέας Ρώμης» στις 11/5/330 μ.Χ., στη θέσπιση νέων νόμων, στην ανοικοδόμηση πολλών ιδρυμάτων και περίλαμπρων ναών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στα τέλη της ζωής του Μεγ. Κωνσταντίνου, στην εξομολόγηση και στην βάπτισή του, που μαζί με τα ιεραποστολικά έργα που έπραξε μαζί με την αγία Ελένη αιτιολογούν πλήρως γιατί ο πρώην ειδωλολάτρης αυτοκράτορας αναδείχθηκε άγιος και μάλιστα Ισαπόστολος. Τέλος, ευχήθηκε την σκέπτη και τις πρεσβείες των Αγίων Θεοστέπτων Βασιλέων και Ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης και ιδιαιτέρως σε όσους και όσες φέρουν το όνομά τους.
Στην πανήγυρη του Ιερού Προσκυνήματος της πόλεως Σητείας έλαβαν μέρος ο Αιδεσιμολ. Πρωτ. Φιλοκτήμων Αυγουστινάκης, Αρχιερατικός Επίτροπος Γ΄ Μητροπολιτικής Περιφέρειας και ο Εφημέριος του ναού Αιδεσιμώτατος Σκευοφύλακας π. Εμμανουήλ Αυγουστινάκης, και παρέστη πλήθος πιστών, ανάμεσα στους οποίους ήταν και ο Δήμαρχος Σητείας κ. Θεόδωρος Πατεράκης.

Αρχιερατικός Εσπερινός στον πανηγυριζόντα Ι. Ναό Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης Γρα-ΛυγιάςΜε ιδιαίτερη λαμπρότητα και μεγάλη συμμετοχή των πιστών της περιοχής τελέσθηκε το απόγευμα της Κυριακής 20 Μαΐου ο Μέγας πανηγυρικός Εσπερινός της εορτής των Αγίων Θεοστέπτων Βασιλέων και Ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης στον φερώνυμο Ιερό Ναό της Ενορίας Γρα Λυγιάς Ιεράπετρας, κατά τον οποίο χοροστάτησε, ευλόγησε τους άρτους και κήρυξε κατάλληλα τον θείο λόγο ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος.
Στην εμπνευσμένη ομιλία του ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κύριλλος αναφέρθηκε στο ιστορικό υπόβαθρο και τις κοινωνικές συνθήκες που επικρατούσαν κατά την περίοδο της βασιλείας του Μεγάλου Κων/νου, που «μαζί με τη μητέρα του αγία Ελένη η Εκκλησία μας κατέταξε στο Αγιολόγιό της με τον τίτλο των Ισαποστόλων».
Ο Σεβασμιώτατος τόνισε ότι ο Άγιος Κων/νος έζησε και έδρασε στα όρια μεταξύ αρχαίου, δηλ. ειδωλολατρικού, και νέου, δηλ. χριστιανικού  κόσμου και έλαβε βοήθεια από την εμφάνιση του σημείου του Σταυρού στον ουρανό με την επιγραφή «Έν τούτω Νίκα», καταφέρνοντας να νικήσει τα στρατεύματα του Μαξεντίου και έπειτα του Λικινίου με το νέο σύμβολο στα λάβαρα.

Όπως υπογράμμισε μεγάλα επιτεύγματά του ήταν το Διάταγμα των Μεδιολάνων το 313 μ.Χ., με το οποίο θεσπίσθηκε η ανεξιθρησκεία στη ρωμαϊκή αυτοκρατορία, η σύγκληση της  Α΄ Οικουμενικής Συνόδου το 325 στη Νίκαια για την αντιμετώπιση της αίρεσης του Αρείου, η νομοθέτηση της Κυριακάτικης αργίας και της κατάργησης ακόλαστων ειδωλολατρικών εορτών και νυχτερινών και μυστικών θυσιών, κατά της πώλησης των νηπίων και κατά της δουλείας, η μεταφορά της πρωτεύουσας της αυτοκρατορίας στην Κων/πολη το 330, τα πολλά ιδρύματα και τα ιεραποστολικά έργα που ανέλαβε με τη μητέρα του, όπως ήταν η αποστολή της Αγίας Ελένης στα Ιεροσόλυμα για την εύρεση του Τιμίου Σταυρού, και η ανοικοδόμηση λαμπρών ναών. Τέλος, αναφέρθηκε στα τέλη της ζωής του Μεγ. Κωνσταντίνου, όπου σύμφωνα με τον ιστορικό και βιογράφο του, Ευσέβιο Καισαρείας, εξομολογήθηκε, προσευχήθηκε και έπειτα μετέβη σε προάστιο της Νικομήδειας συγκαλώντας τους Επισκόπους και βαπτίσθηκε. Τέλος ο Σεβασμιώτατος ευχήθηκε εγκάρδια σε όλους, και ιδιαιτέρως στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες χρόνια πολλά και ευλογημένα, με τις πρεσβείες και τη βοήθεια των Αγίων Θεοστέπτων Βασιλέων και Ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης.
Στην ακολουθία του Αρχιερατικού Εσπερινού έλαβαν μέρος οι Αιδεσιμώτατοι Εφημέριοι του Ι. Προσκυνήματος Μιχαήλ Αρχαγγέλου πόλεως Ιεράπετρας Πρωτ. Σάββας Λιναρδάκης, της Ενορίας Γρα Λυγιάς π. Ιωάννης Τράκος και της Ενορίας Μύρτου π. Ελευθέριος Δαργάκης, ενώ συμμετείχε πλήθος πιστών από την ευρύτερη περιοχή, μεταξύ των οποίων η Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου κ. Πελαγία Πετράκη, ο Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης κ. Νικ. Ξυλούρης, οι Αντιδήμαρχοι Ιεράπετρας κ. Εμμ. Λουτσέτης  και κ. Μαρία Ρουμελιωτάκη, ο Περιφερ. Σύμβουλος κ. Ιω. Γουλιδάκης, ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Ιεράπετρας κ. Αντ. Πετράς, οι δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Εμμ. Φραγκούλης και κ. Γεώργ. Προϊστάκης, ο Πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Σητείας κ. Γεώργιος Τσιφετάκης, ο Ομότιμος καθηγητής και πρώην Αντιπρύτανης του Παν/μίου Κρήτης κ. Ιω. Πυργιωτάκης κ.α.

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος στα Εγκαίνια του Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου πόλεως Αγίου ΝικολάουΜε λαμπρότητα τελέσθηκαν την Κυριακή 20 Μαϊου τα Ιερά Εγκαίνια του μεγαλοπρεπούς Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου πόλεως Αγίου Νικολάου, στα οποία μετείχε και ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος, κατόπιν προσκλήσεως του επιχώριου Αρχιερέως, Σεβ. Μητροπολίτου Πέτρας και Χερρονήσου κ. Γερασίμου.
Μετά την ακολουθία του Όρθρου, ακολούθησε η λιτάνευση των ιερών Λειψάνων πέριξ του ναού και ακολούθησε η ακολουθία των ιερών Εγκαινίων και στη συνέχεια Αρχιερατικό Συλλείτουργο, κατά το οποίο συλλειτούργησαν οι παραπάνω Σεβ. Μητροπολίτες. Εκτός από τον κεντρικό κλίτος επ᾽ ονόματι του Αγίου Αντωνίου εγκαινιάσθηκαν επίσης τα υπόλοιπα δύο κλίτη του ναού, επ᾽ ονόματι του Αγίου Νικολάου και του Ταξιάρχου Μιχαήλ Αρχαγγέλου και τα δύο παρεκκλήσια στον γυναικωνίτη επ᾽ ονόματι της Υπαπαντής του Κυρίου και του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου.
Στην εμπνευσμένη ομιλία του ο Σεβ. Μητροπολίτης Πέτρας και Χερρονήσου κ. Γεράσιμος αναφέρθηκε στην σημασία του ορθόδοξου ναού στη ζωή των πιστών και ευχαρίστησε αρμοδίως όλους όσοι συνέβαλαν κατά καιρούς για την ανέγερση του περικαλλούς αυτού ναού, τους δωρητές, τους ευεργέτες και τους ανώνυμους και επώνυμους εθελοντές.
Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας τελέσθηκε επίσημη Δοξολογία για τον εορτασμό της Μάχης της Κρήτης και της ημέρας μνήμης της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού, στην οποία συγχοροστάτησαν οι Σεβ. Μητροπολίτες Πέτρας και Χερρονήσου κ. Γεράσιμος και Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος, ενώ έλαβε μέρος πλειάδα κληρικών, παρουσία των εκπροσώπων των πολιτικών και στρατιωτικών αρχών.  Ακολούθησε ο πανηγυρικός της ημέρας από τη φιλόλογο καθηγήτρια και  Διευθύντρια του Γ.Ε.Λ. Νεάπολης κ. Μαρία Κωστάκη, και ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων από τους εκπροσώπους των πολιτικών και στρατιωτικών αρχών στο Μνημείο των Ηρώων του Ν. Λασιθίου που βρίσκεται στη πλατεία Ελευθέριου Βενιζέλου.
Παρέστησαν ο  Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Απόδημου Ελληνισμού κ. Δημ. Πλευράκης ως εκπρόσωπος της Κυβέρνησης, ο Περιφερερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης, ο Δήμαρχος Αγίου Νικόλαου κ. Αντώνης Ζερβός, ο Βουλευτής Λασιθίου κ. Μαν. Θραψανιώτης, η Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου κ. Πελαγία Πετράκη, οι εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και λοιπών τοπικών φορέων και οργανώσεων.

Το τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο της μακαριστής Ηγουμένης της Ιεράς Μονής Εξακουστής ΜαλλώνΣτην κατάμεστη από πιστούς και προσκυνητές Ιερά Μονή Γενεσίου Θεοτόκου Εξακουστής Μαλλών Ιεράπετρας τελέστηκε το Σάββατο 19 Μαΐου το τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο της μακαριστής Γερόντισσας Φεβρωνίας Μοναχής, Ηγουμένης της Μονής.

Στην ακολουθία του Όρθρου χοροστάτησε ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος, ο οποίος και προεξήρχε της Θείας Λειτουργίας.


Στην Αρχιερατική Θεία Λειτουργία έλαβαν μέρος οι Κληρικοί της Ι. Αρχιεπισκοπής Αθηνών Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτες π. Τίτος Γαρεφαλάκης και π. Φιλόθεος Ορφανουδάκης,  οι οποίοικατάγονται από την περιφέρεια της Ι. Μητροπόλεως Ιεραπύτνης και Σητείας, και πολλοί Κληρικοί της Ιεράς Μητροπόλεως, ενώ στο ιερό αναλόγιο έψαλαν μελίρρυτα οι καλλικέλαδοι Ιεροψάλτες της περιοχής, με επικεφαλής τον Πρωτοψάλτη και Διευθυντή της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ι. Μητροπόλεως «Αγ. Ανδρέας ο Κρήτης» κ. Ιω. Αρώνη.


Για τη μακαριστή Γερόντισσα Φεβρωνία μίλησε με λόγια συγκινητικά ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κύριλλος, ο οποίος αναφέρθηκε στην προσωπικότητα, τις αρετές και το πνευματικό έργο της εκδημησάσης προς Κύριον, κάνοντας παράλληλα αναφορά στην ωφέλεια των μνημοσύνων και στον ακατάλυτο δεσμό μεταξύ ζώντων και κεκοιμημένων, ο οποίος εκφράζεται με αμοιβαίες προσευχές.


Όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο Σεβασμιώτατος «Είναι η κοινή η πεποίθηση μας ότι η μακαριστή Ηγουμένη Φεβρωνία αναπαύεται μετά των Αγίων και δικαίων εις τα επουράνια σκηνώματα του Θεού. Κι αυτό γιατί αναχώρησε με χαρά και ελπίδα από τον μάταιο τούτο κόσμο πριν από σαράντα ημέρες, τη Δευτέρα του Πάσχα. … Είχε αντιληφθεί από μικρή τη φθαρτότητα, την προσωρινότητα και τη σχετικότητα αυτής της ζωής. Κατάλαβε ότι η ζωή μας είναι, όπως λέγει ο ιερός Χρυσόστομος, «ένα όνειρο που καθώς παρέρχεται η νύχτα φεύγει, ένα ανοιξιάτικο λουλούδι που γρήγορα μαραίνεται,… καπνός που διαλύεται…». Συνειδητοποίησε ότι «ημών το πολίτευμα εν ουρανοίς υπάρχει» (Φιλ. 3,20), γι᾿ αυτό η σκέψη της ήταν στραμμένη στην αιώνια και ατελεύτητη ζωή και στη Βασιλεία του Θεού, της οποίας «ουκ έσται τέλος». Έζησε ως πάροικος και παρεπίδημος, γιατί είχε συναίθηση ότι οι αληθινοί Χριστιανοί «άλλου αιώνος εισιν, υιοί Αδάμ του επουρανίου, γέννημα καινόν, τέκνα Πνεύματος αγίου, αδελφοί Χριστού φωτεινοί όμοιοι τω Πατρί αυτών» (Οσίου Μακαρίου Αιγυπτίου, Ομιλία ΙΣΤ΄). Όλη η ζωή της ήταν περίοδος προετοιμασίας για την πέραν του τάφου ζωή, επειδή συνεχώς θυμόταν τον θάνατο. Είχε μνήμη θανάτου γι’ αυτό και τον αντιμετώπισε παλληκαρήσια. Είχε τη βεβαιότητα, -και το διαπιστώσαμε όσοι την επισκεπτήκαμε στο Νοσοκομείο της Ιεράπετρας κατά τις τελευταίες ώρες της επίγειας ζωής της- ότι είχε την σιγουριά ότι αναχωρεί για να συναντήσει τον εράσμιο Νυμφίο, τον υπέρ ημών Παθόντα, Σταυρωθεντα, Αναστάντα και εις ουρανούς Αναληφθέντα Κύριο ημών Ιησού Χριστό. […] Η προσφορά της υπήρξε έως τέλους θυσιαστική, αγαπητική, μαρτυρική και σταυροαναστάσιμη. Ήταν υπόδειγμα μοναχής, ταπεινή, μειλίχια, αυθεντική, γνήσιος εκφραστής της μοναστηριακής παράδοσης και του ήθους της Κρήτης. Με την αγία απλότητα, την ταπεινότητα και την αγωνιστικότητά της μας χάρισε παράδειγμα γνήσιου Ορθόδοξου Μοναχισμού, και σταθερής πίστης στα πιστεύματα της Αγίας Εκκλησίας μας. Λιτάνευσε το πνεύμα θυσιαστικής αγάπης και το ασκητικό ήθος ως την τελευταία στιγμή της ζωής της σαν να ήταν η πρώτη μέρα που είχε λάβει το αγγελικό σχήμα. Ανιδιοτελής και ανυπόκριτος, έκανε πράξη στην καθημερινή ζωή της το ρηθέν υπό της Υπεραγίας Θεοτόκου «ιδού η δούλη Κυρίου γένοιτό μοι κατά το ρήμα σου». […] Ευχαριστούμε τον εν Τριάδι Θεό που έδωσε στην τοπική μας Εκκλησία, στις δύσκολες μέρες μας, μίαν τέτοια Μοναχή και Ηγουμένη, μια ταπεινή εργάτρια του Ευαγγελίου, που συνέβαλε καθοριστικά για να θάλλει πνευματικά το μοναστήρι το οποίο ανοικοδόμησε και ίδρυσε ο Όσιος Χατζή-Ανανίας. Η ευχή της να μας περισκέπει πάντοτε! Της μακαριστής Μοναχής Φεβρωνίας της και Καθηγουμένης είη η μνήμη αιωνία και άληστος!». Στο τέλος της Αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας  ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος, περιστοιχούμενος από τον Ιερό Κλήρο, τέλεσε το ιερό μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της μακαριστής Καθηγουμένης Φεβρωνίας, ενώ μετά την απόλυση τέλεσε Τρισάγιο στον τάφο της Γερόντισσας που βρίστεται στον αυλόγυρο της Μονής.Τέλος, στο πλήθος των ευσεβών χριστιανών της ευρύτερης περιοχής, που προσήλθε για να συμπροσευχηθεί για τη μακαρία ανάπαυση της ψυχής της εναρέτου Ηγουμένης της Ιεράς Μονής Εξακουστής, προσφέρθηκε εις μνήμην αυτής καφές και μοναστηριακό κέρασμα στο Αρχονταρίκι της Μονής.
__________________________________________________________________
ΟΜΙΛΙΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ κ. ΚΥΡΙΛΛΟΥ
Σεβαστοί Πατέρες,
Οσιώτατες  Αδελφές,
αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί,
Η σημερινή σύναξή μας επί το αυτό, στην πανσέβαστη αυτή Ιερά Μονή της Παναγίας Εξακουστής,  για την τέλεση του τεσσαρακονθημέρου μνημόσυνo υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της μακαριστής Γερόντισσας Φεβρωνίας, μαρτυρεί την πίστη στη διδασκαλία της Εκκλησίας μας ότι η κοινωνία πίστεως και αγάπης που συνδέει τους ζώντες με τις απελθούσες και τους απελθόντες κεκοιμημένους αδελφούς δεν παύει να υφίσταται. Αυτός ο τρυφερός δεσμός εκφράζεται με αμοιβαίες προσευχές. Οι ζώντες τελούν τα καθιερωμένα μνημόσυνα και δέονται υπέρ των κεκοιμημένων και οι κεκοιμημένοι υπέρ των ζώντων, δεδομένου μάλιστα οι αγιασμένες ψυχές έχουν ιδιαίτερη παρρησία στον Θεό. 
Είναι γνωστό στην Παλαιά Διαθήκη, το παράδειγμα του Ιούδα του Μακκαβαίου, ο οποίος έστειλε στον ναό των Ιεροσολύμων τα απαιτούμενα για να τελεσθεί θυσία υπέρ των φονευθέντων στρατιωτών. Η Αγία Γραφή υπογραμμίζει ότι αυτή η πράξη του στηρίζεται πάνω στην πίστη της αναστάσεως και της μετά θάνατον ζωής, «διότι εάν δεν επίστευε στην ανάσταση των πεσόντων, θα ήταν ανωφελές και ανόητο να προσεύχεται υπέρ των νεκρών». (Β  Μακκ. 12, 43-45). 
Αλλά και ο Απόστολος των Εθνών Παύλος μας παραγγέλει:˙ «Μνημονεύετε των ηγουμένων υμών, οίτινες ελάλησαν υμίν τον λόγον του Θεού, ων αναθεωρούντες την έκβασιν της αναστροφής μιμείσθε την πίστιν» (Εβρ. 13,7). Δηλαδή για δύο λόγους συνερχόμαστε σε τέτοιες λατρευτικές συνάξεις, για να θυμόμαστε τους προαπελθόντας και τις προαπελθούσες, Ηγουμένους και Ηγουμένες ημών: Αναθεωρούμε την αγία αναστροφή τους με εμάς και την έκβασή της, αφ  ἑνός, και, αφ ετέρου παρακινούμεστε σε μίμηση της θερμουργού πίστεώς τους.
Επίσης, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μας διδάσκει ότι: «... ει τους φυσικούς γονείς τοσαύτης παρ᾿ ημών απολαύειν ευνοίας χρη, πολλώ μάλλον τους πνευματικούς». 
Έτσι κι εμείς οφειλετικώς ενώνουμε σήμερα τις προσευχές μας υπέρ της ψυχής της μακαρία τη λήξει γενομένης σεπτής Γερόντισσας Φεβρωνίας. Αυτό μας προτρέπει και ένα τροπάριο της Νεκρώσιμης Ακολουθίας, που μας τονίζει τι πρέπει να πράττουμε για τους κεκοιμημένους μας: «αδιαλείπτως υπέρ εμού προσεύξασθαι Χριστώ τω Θεώ, ίνα μη καταταγώ δια τας αμαρτίας μου, εις τον τόπον της βασάνου, αλλ’ ίνα με κατατάξη όπου το φως της ζωής».
Βέβαια, κοινή είναι η πεποίθηση όλων μας ότι η μακαριστή Ηγουμένη Φεβρωνία αναπαύεται μετά των Αγίων και δικαίων εις τα επουράνια σκηνώματα του Θεού. Κι αυτό γιατί αναχώρησε με χαρά και ελπίδα από τον μάταιο τούτο κόσμο πριν από σαράντα ημέρες, τη Δευτέρα του Πάσχα. Δεν έδειξε φόβο για τον θάνατο αλλά τον αντιμετώπισε ως μετάβαση στην όντως ζωή, όπως έπραξαν και οι αναρίθμητοι άγιοι, μάρτυρες και Όσιοι που είχαν παρρησία στον Θεό και έφυγαν με την ελπίδα της Αναστάσεως. Διακατεχόταν από την ελπίδα ότι μεταβαίνει από τον πρόσκαιρο τόπο στην αληθινή και μόνιμη πατρίδα /των χριστιανών που είναι ο ουρανός. Είχε αντιληφθεί από μικρή τη φθαρτότητα, την προσωρινότητα και τη σχετικότητα αυτής της ζωής. Κατάλαβε ότι η ζωή μας είναι, όπως λέγει ο ιερός Χρυσόστομος, «ένα όνειρο που καθώς παρέρχεται η νύχτα φεύγει, ένα ανοιξιάτικο λουλούδι που γρήγορα μαραίνεται,…καπνός που διαλύεται…». Συνειδητοποίησε ότι «ημών το πολίτευμα εν ουρανοίς υπάρχει» (Φιλ. 3,20), γι᾿ αυτό η σκέψη της ήταν στραμμένη στην αιώνια και ατελεύτητη ζωή και στη Βασιλεία του Θεού, της οποίας «ουκ έσται τέλος». Έζησε ως πάροικος και παρεπίδημος, γιατί είχε συναίθηση ότι οι αληθινοί Χριστιανοί «άλλου αιώνος εισιν, υιοί Αδάμ του επουρανίου, γέννημα καινόν, τέκνα Πνεύματος αγίου, αδελφοί Χριστού φωτεινοί όμοιοι τω Πατρί αυτών» (Οσίου Μακαρίου Αιγυπτίου, Ομιλία ΙΣΤ΄).
Όλη η ζωή της ήταν περίοδος προετοιμασίας για την πέραν του τάφου ζωή, επειδή συνεχώς θυμόταν τον θάνατο. Είχε μνήμη θανάτου γι’ αυτό και τον αντιμετώπισε παλληκαρήσια. Είχε τη βεβαιότητα, -και το διαπιστώσαμε όσοι την επισκεπτήκαμε στο Νοσοκομείο της Ιεράπετρας κατά τις τελευταίες ώρες της επίγειας ζωής της- ότι είχε την σιγουριά ότι αναχωρεί για να συναντήσει τον εράσμιο Νυμφίο, τον υπέρ ημών Παθόντα, Σταυρωθεντα, Αναστάντα και εις ουρανούς Αναληφθέντα Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Αυτόν που νίκησε τον θάνατο. Πίστευε ακράδαντα ότι όσοι φεύγουν «εν χαρά μεγάλη έρχονται προς τους άνω, και δέχονται αυτούς οι του Κυρίου εκεί ευπρεπίσαντες αυτοίς οίκους και παραδείσους και ενδύματα ολόλαμπρα και πολυτελή» (Αγ. Μακάριος Αιγύπτιος, Φιλοκαλία νηπτικών και ασκητικών).
Η αθόρυβη αλλά πάντοτε φωτεινή παρουσία της υπήρξε μεγάλη ευλογία για τη Μονή. Διακαής πόθος και επιθυμία  της ήταν η ευλογημένη Αδελφότητα της Ιεράς ταύτης Μονής να πορεύεται με ενότητα και αγάπη. Η αρετή της ήταν οδοδείκτης για τις αδελφές. Η προσφορά της υπήρξε έως τέλους θυσιαστική, αγαπητική, μαρτυρική και σταυροαναστάσιμη. Ήταν υπόδειγμα μοναχής, ταπεινή, μειλίχια, αυθεντική, γνήσιος εκφραστής της μοναστηριακής παράδοσης και του ήθους της Κρήτης. Λιτάνευσε το πνεύμα θυσιαστικής αγάπης και το ασκητικό ήθος ως την τελευταία στιγμή της ζωής της σαν να ήταν η πρώτη μέρα που είχε λάβει το αγγελικό σχήμα. Ανιδιοτελής και ανυπόκριτος, έκανε πράξη στην καθημερινή ζωή της το ρηθέν υπό της Υπεραγίας Θεοτόκου «ιδού η δούλη Κυρίου γένοιτό μοι κατά το ρήμα σου».
Διατηρούσε σύνδεσμο πνευματικό και επικοινωνία με τους προσκυνητές της  Μονής. Όταν χρειαζόταν βοηθούσε απλόχερα και αθόρυβα και συμβούλευε διακριτικά και με απλότητα, και βέβαια προσευχόταν για τα προβλήματα των άλλων, αφού οι μοναχοί αγαπούν και τον Θεό και τον άνθρωπο, και ενδιαφέρονται για τη σωτηρία των άλλων ανθρώπων. Πάντοτε την συνείχε το ψαλμικό που αναφέρει: «αδελφός υπό αδελφού βοηθούμενος, ως πόλις οχυρά». Αφοσιώθηκε στην επιτέλεση των μοναχικών της καθηκόντων, με την υπομονή, ανοχή και ταπείνωση, όντας ασκητική και φιλακόλουθη, και μεριμνώντας φιλόστοργα για τη μικρή Αδελφότητα της Μονής. Με την αγία απλότητα, την ταπεινότητα και την αγωνιστικότητά της μας χάρισε παράδειγμα γνήσιου Ορθόδοξου Μοναχισμού, και σταθερής πίστης στα πιστεύματα της Αγίας Εκκλησίας μας.
Εκφράζουμε ευχαριστίες στους Σεβαστούς Πατέρες που συμμετέχουν στην Ευχαριστιακή Σύναξη της Θείας Λειτουργίας και στο τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο της μακαριστής Ηγουμένης, η οποία δεν έχει πάψει να βρίσκεται ανάμεσά μας. Ευχαριστούμε τους εκλεκτούς ιεροψάλτες μας και όλους εσάς που συμπροσευχηθήκατε μαζί μας. Η παρουσία και η προσευχή όλων σας είναι ενισχυτική, βάλσαμος και παρηγοριά για τις Αδελφές της Μονής, τις Μοναχές Ολυμπιάδα, Φιλοθέη και Δωροθέα. Γιατί είναι αλήθεια πως όταν η λύπη μοιράζεται γίνεται μισή. Και υπάρχει η λύπη γιατί όσο κι αν αγωνιζόμαστε, δεν παύουμε να είμαστε άνθρωποι. Πονέσαμε και πονούμε, αλλά «ηρέμα», όπως μας συστήνουν οι άγιοι Πατέρες, διατηρώντας την αίσθηση της ζωντανής παρουσίας των κοιμηθέντων μας «εν ετέρα μορφή».
Πρωτίστως, όμως, ευχαριστούμε τον εν Τριάδι Θεό που έδωσε στην τοπική μας Εκκλησία, στις δύσκολες μέρες μας, μίαν τέτοια Μοναχή και Ηγουμένη, μια ταπεινή εργάτρια του Ευαγγελίου, που συνέβαλε καθοριστικά για να θάλλει πνευματικά το μοναστήρι το οποίο ανοικοδόμησε και ίδρυσε ο Όσιος Χατζή-Ανανίας.
Η ευχή της να μας περισκέπει πάντοτε!
Της μακαριστής Μοναχής Φεβρωνίας της και Καθηγουμένης είη η μνήμη αιωνία και άληστος!